Landbrukskontoret har laget en presentasjon for hvilke gode konfliktdempende tiltak som har fått tilskudd fra "ulvepengene". Denne tilskuddsordningen kom i 2017 og ble avviklet i 2021, den bidro til at mange konfliktdempende tiltak ble realisert i Våler og Åsnes.

Det er den felles prosjektgruppa for Våler og Åsnes som er delegert fullmakt til å behandle og tildele støtte fra åpen tilskuddsordning for 2022. Det kom inn totalt 21 søknader hvor samlet søknadsbeløp var 2,3 mill kroner. Rammen til åpen tilskuddsordning var på 325.000 kroner for hver av kommunene.  

Følgende prosjekter ble tildelt tilskudd (PDF, 16 kB)

Tilskudd kommuner med ulverevir

 

Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2021 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1 262 300 kroner til hver kommune.

Miljødirektoratet opplyste i brev av 11.01.22 at tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir er tatt ut fra statsbudsjettet 2022. 
Det betyr at dette trolig er siste året kommunen vil utlyse en slik åpen tilskuddsordning.

Ta kontakt med Pia Lund på tlf 62 42 40 17 eller mail phl@vis.kommune.no om du har spørsmål til ordningen eller rundt mulige prosjekter.

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 27 kB)

 

Våler og Åsnes kommuner har i samarbeid opprettet en tilskuddsordning for innkjøp av sikkerhetsvester for jakthunder. Dette er et konfliktdempende tiltak som gjør jakthundene bedre rustet ved et evtulveangrep.