Kommuner med ulverevir - tilskudd

Tilskudd kommuner med ulverevir

Klima og Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir. Tilskuddsrammen for 2018 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1 420 000 kroner til hver kommune.

Det er vedtatt å avsette 500.000 kr i hver kommune til en åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 1. juni 2019.

 

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 22 kB)