Kommuner med ulverevir - tilskudd til konfliktdempende tiltak

Tilskudd kommuner med ulverevir

Klima og Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2019 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1 025 500 kroner til hver kommune.

Det er vedtatt å avsette 500.000 kr i hver kommune til en åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 15. juni 2020.

 

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 22 kB)