Kommuner med ulverevir - tilskudd

Tilskudd kommuner med ulverevir

Klima og Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir. Tilskuddsrammen for 2017 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1,4 millioner kroner til hver kommune.

Det er gjort politiske vedtak for bruken av pengene mottatt i 2017.

Det er vedtatt å avsette 400.000 kr i hver kommune til en åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 13.04.2018.

 

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 19 kB)