Tildeling av midler - åpen tilskuddsordning 2022

Det er den felles prosjektgruppa for Våler og Åsnes som er delegert fullmakt til å behandle og tildele støtte fra åpen tilskuddsordning for 2022. Det kom inn totalt 21 søknader hvor samlet søknadsbeløp var 2,3 mill kroner. Rammen til åpen tilskuddsordning var på 325.000 kroner for hver av kommunene.  

Følgende prosjekter ble tildelt tilskudd (PDF, 16 kB)