Fallvilt og skadet vilt

Kommunen plikter å ta vare på sykt og skadet vilt samt vilt som felles som skadedyr etter tillatelse. Skadet vilt som må avlives og vilt som felles som skadedyr er viltfondets eiendom.

Vakttelefon fallviltgruppene i Våler og Åsnes

Vakttelefon Åsnes 918 71 222

Vakttelefon Våler 905 77 890

Kontaktliste (PDF, 48 kB)

 

Skadet eller sykt vilt

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet på telefon 02800 eller fallviltgruppas vakttelefon 918 71 222 (for ÅSNES) eller 905 77 890 (for VÅLER).

Viktige opplysninger:

● En nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert

● Om dyret er dødt eller om det lever?
I fall det lever – ligger det på bakken eller har det løpt sin vei? MERK plassen!

● Oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at du kan nås

● Forlat aldri plassen før du har fått tillatelse fra politiet eller fallviltgruppa

 

Funn av dødt vilt

Dødt vilt som ligger på vei eller i veikant er veimyndighetenes ansvar. Dersom dyret lever, ring politiet (tlf 02800) eller fallviltgruppas vakttelefon:

918 71 222 for Åsnes
905 77 890 for Våler

 

Selvdødt dyr

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser, kan det bli liggende i naturen. Kommunen ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering til fallviltgruppas vakttelefon 918 71 222 (for ÅSNES) eller 905 77 890 (for VÅLER). Kommunen har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

 

Ville katter, rotter ol, samt syke dyr og dyrevern

Spørsmål om ville katter, rotter ol. rettes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Ansvaret for alle syke dyr og dyrevern tilligger Mattilsynet.

Samfunnsmedisin Solør telefon 62 94 22 00 kan kontaktes rundt utlån av feller for å fange villkatter.

Preparering av døde dyr

Kommunene får ofte henvendelse om vilt som er funnet dødt. Ofte ønsker privatpersoner som finner slikt dødt vilt å beholde det for preparering. Slik vilt er viltfondets eiendom (dersom arten er søkepliktig) og prosedyren er at vedkommende søker gjennom en autorisert preparant til Miljødirektoratet. Privatpersoners ønsker om å beholde viltet til eget bruk vurderes da opp mot behov som institusjoner har.