Våler og Åsnes kommuner har i samarbeid opprettet en tilskuddsordning for innkjøp av sikkerhetsvester for jakthunder. Dette er et konfliktdempende tiltak som gjør jakthundene bedre rustet ved et evt ulveangrep.

Les mere om ordningen her (PDF, 30 kB)

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt og gaupe må være fylt 18 år. Alle personer som har fylt 16 år og ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøven.

 

Det er åpnet for jakt på bever i Våler og Åsnes.

Jakttidene gjelder fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

Minsteareal for jakt på elg er minimum 2.500 daa sammenhengende, tellende areal, for tildeling av fellingstillatelse på elg.

Felles landbrukskontor for Våler og Åsnes har utarbeidet en plan for Våler og Åsnes kommuner. Den er vedtatt politisk i begge kommuner i mars 2016.