Jegerprøven

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt og gaupe må være fylt 18 år. Alle personer som har fylt 16 år og ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøven.

 

Jegerprøvekurs

Det er flere aktører som arrangerer jegerprøvekurs, deriblant:

 Ta kontakt med din lokale jakt- og fiskeforening hvis du har spørsmål.

 

Avleggelse av jegerprøveeksamen

Jegerprøveeksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å kunne gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset og ha betalt jegerprøvegebyret (eksamensavgift). For innbyggere i Våler og Åsnes kommune er det kulturkontoret i Våler som avholder elektronisk eksamen. For oppmelding til eksamen se mer info og veiledning på jegerproveeksamen.no

Alle kandidater som skal ta jegerprøveeksamen må registrere seg som jegerprøvekandidat på jegerproveeksamen.no  Instruktøren på jegerprøvekurset vil kunne hjelpe deg med å melde deg opp til eksamen.