Hjorteviltplan

Felles landbrukskontor for Våler og Åsnes har utarbeidet en plan for Våler og Åsnes kommuner. Den er vedtatt politisk i begge kommuner i mars 2016.

Planen skal være et styringsverktøy i forvaltningen av hjorteviltet i de to kommunene og skal legges til grunn ved utarbeidelse og godkjenning av fremtidige bestandsplaner.

Planen er for perioden 2016-2025.

Det er viktig for kommunen å ha en god dialog med rettighetshaverne, nabokommuner og overordnede myndigheter. Planen har derfor vært sendt på høring til relevante instanser, Fylkeskommunen og nabokommuner.

Forvaltningplan for hjortevilt (PDF, 501 kB)