Jakttider

Jakttidene gjelder fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

 

Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttidene for de jaktbare viltartene.

I Norge er det tillatt å jakte på 56 arter av fugler og pattedyr.

JAKTIDENE SOM GJELDER FRA 1. APRIL 2017 - 31. MARS 2022 (LOVDATA)

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12.

Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften og første påskedag.

Som jeger må du i tillegg skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider som er fastsatt. Innskrenkninger kan også gis i forbindelse med områdevern fastsatt i medhold av naturmangfoldloven.

Forskrift om jakt - og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022