Minsteareal jakt på elg, hjort og rådyr

Minsteareal for jakt på elg er minimum 2.500 daa sammenhengende, tellende areal, for tildeling av fellingstillatelse på elg.

Minsteareal for jakt på hjort er minimum 25.000 daa sammenhengende, tellende areal, for tildeling av fellingstillatelse på hjort.

Minsteareal for jakt på rådyr er minimum 1.000 daa sammenhengende, tellende areal, for tildeling av fellingstillatelse på rådyr.

Det er nå mulig å søke om kvotefri jakt på rådyr på sammenhengende arealer på minimum 20.000 daa.

For å få tildelt kvotefri jakt må jaktvaldet sammen med søknad sende med en forvaltningsplan med inntil 5 års varighet.

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Våler kommune

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Åsnes kommune