Det er mulig å søke om dispensasjon fra foringsforbudet for rådyr.

Se infobrev (PDF, 41 kB)

Søknadsskjema (PDF, 47 kB) med kart sendes landbrukskontoret for uttalelse før søknaden videresendes til Mattilsynet for endelig vedtak.

 

Fallviltgruppene for Våler og Åsnes har egen Facebook-side

Her ønsker vi at det skal legges ut varsler som kan være til nytte for andre trafikanter, for eksempel elg-observasjoner langs veien vinterstid.

Husk: Generell båndtvang i tidsrommet 1. april - 20. august