Kommunalt fellingslag

Kommunene har egne kommunale fellingslag for rovvilt.

De kommunale fellingslagene skal på en effektiv måte bidra til å ta ut rovvilt når det er blir gitt tillatelse til skadefelling.

De kommunale fellingslagene består av erfarne jegere som har fått opplæring og trening for å kunne gjennomføre skadefelling.

Spørsmål kan stilles til viltforvalter Pia Helene Knøsen Lund.