Etablering av villsvinvald

I Norge defineres villsvin som en fremmed art. Villsvinet er vurdert av Artsdatabanken til å utgjøre en høy økologisk risiko i norsk natur, blant annet fordi arten sprer seg raskt og kan påvirke stedegne arter og sjeldne naturtyper.

 

Landbruks- og matdepartementet og klima- og miljødepartementet la i november 2019 fram en handlingsplan mot villsvin. Handlingsplanen er utarbeidet av mattilsynet og Miljødirektoratet i felleskap, etter oppdrag fra de to departementene. Målsetningen i planen er færrest mulig villsvin på et minst mulig område.

 

Link til handlingsplanen: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1506/m1506.pdf

 

Det er også utarbeidet en lokal handlingsplan (PDF, 586 kB) mot villsvin for Kongsvingerregionen


Villsvinprosjektet i regi av Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog AS, Viken Skog AS, NORSKOG og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold er grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin.

Pr 01.07.22 er det etablert hele 24 villsvinvald. Villsvinprosjektet har tatt utgangspunkt i eksisterende hjorteviltvald, som blir definert som villsvinvald dersom min 2/3 av arealet har en godkjent grunneieravtale. Innhenting av erfaringer fra villsvinvaldene blir også en viktig oppgave i prosjektet framover.
 

OVERSIKT VILLSVINVALD:

 

 

 

VÅLER

 

 

 

Våler midtre elgforvaltning

 

 

ÅSNES

 

 

 

 

 

 

 

Hof Finnskog Driftsplanområde

 

VestmarkaViltstellområde

 

 

 

 

 

 

HALDEN

 

 

 

Hafsrød

 

 

 

Nordre Kornsjø

 

 

Nordre Idd

 

 

 

Enningdalen

 

 

 

Vestre Berg

 

 

 

Rokke

 

 

 

Femsjøen

 

 

 

AREMARK

 

 

 

Ankerfjella

 

 

 

AURSKOG-HØLAND

 

 

Setskog

 

 

 

Vestre og Søndre Rømskog

 

 

EIDSKOG

 

 

 

Eidskog Søndre

 

 

HLG

 

 

 

Stangeskovene

 

 

KONGSVINGER

 

 

Speismark, Stømner og Spetdalen

 

Skakland/Vestsiden

 

 

Roverudberget/Digeren

 

 

Brandvall Finnskog

 

 

 

Det er altså elgvaldene som administrerer villsvinjakten i Våler og Åsnes.

Ta kontakt med dem om du er interessert i å jakte villsvin.