Krisetelefoner

113 Ambulanse

112 Politi

110 Brann

Døgnåpne vakttelefoner

Legevakt 116 117
Tannlegevakt 62 41 15 00
Barnevernvakt 40 44 16 73
Krisesenter 62 56 18 30
Overgrepsmottak 06200
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
   
Veterinærvakt 47 48 99 66
Vann, avløp og veg 48 99 99 48