Krisetelefoner

113 Ambulanse

112 Politi

110 Brann

Legevakt116 117
Tannlegevakt62 41 15 00
Barnevernvakt40 44 16 73
Hamar Krisesenter 62 56 18 30
Overgrepsmottak06200
Alarmtelefon for barn og unge116 111
  
Veterinærvakt47 48 99 66
Vann, avløp og veg48 99 99 48