Kontakt oss

Kontaktinformasjon til Helsetjenester, Pleie og omsorg og TIFU

Helsetjenester
Tjenestested                           Telefon              Kontaktperson Epost/nett
Helsesjef    

 

Våler Legesenter 62 42 41 70

 

http://www.valerlegesenter.no/
 

Kommunelege   Jorun Slettli kommunelegen@vis.kommune.no

Helsestasjon
Skolehelsetjeneste
Jordmortjeneste

62 42 41 80
40 63 77 86

Avdelingsleder
Marianne Eek Steimler

mes@vis.kommune.no

Psykisk helse og rustjeneste

62 42 41 36
62 42 41 32

Avdelingsleder
Linda Korbøl

lhk@vis.kommune.no
Ergo- og fysioterapi 62 42 41 55 Birgit Wenstad
Marie Kroken Bakke
Sofija Elise Bølla

Birgit.Wenstad@vis.kommune.no
Marie.Bakke.Kroken@vis.kommune.no
seb@vis.kommune.no

Systemkoordinator individuell plan
Koordinerende enhet
Pårørendekontakt
62 42 41 55 Marie Kroken Bakke


Marie.Bakke.Kroken@vis.kommune.noo

 

Elverum Interkommunale legevakt

116 117

   

Kommuneoverlege
Samfunnsmedisin i Solør

 

Jorun Slettli

Jorun.Slettli@asnes.kommune.no

Frisklivsentralen

489 48 446

 

frisklivssentralen.solor@asnes.kommune.no

 

Våler omsorgssenter, hjemmetjenesten m.m.
Tjenestested Telefon            Kontaktperson e-post

Pleie- og omsorgsjef

62 42 41 05 Torunn Syversen ts@vis.kommune.no
VOS - Resepsjon 62 42 41 00


Mona Thobru


Mona.Thobru@vis.kommune.no

Avdelingsleder hjemmetjenesten 62 42 41 57 Bente Libekk

Bente.Libekk@vis.kommune.no

Hjemmetjenesten - Resepsjon 62 42 41 50 Anne Ida Øiseth

Anne.Ida.Oiseth@vis.kommune.no

Avdeling A 62 42 41 16 Marit Eriksmoen  
Avdeling C 62 42 41 21 Mona Volsdal  
Avdeling D 62 42 41 17 Marit Eriksmoen  
Avdeling G 62 42 41 64 Gro Skjæret Solberg  
Kjøkken 62 42 41 12 Anne Marit Sæta  
Vaskeri 62 42 41 07 Anne Marit Sæta  

 

TIFU
Tjenestested                               Telefon             Kontaktperson e-post

Virksomhetsleder TIFU

62 42 41 91 Margrethe Smørbøl ms@vis.kommune.no

Avdelingsleder

62 42 41 92 Kine Risåsen kr@vis.kommune.no

Avdelingsleder

62 42 42 15 Anne Sillerud anne@vis.kommune.no
Avdelingsleder 62 42 42 14


Dorte Engebakken Banken


dorte@vis.kommune.no

                                                                           

                                                                          NAV

Tjenestested Telefon Kontaktperson e-post
Leder  41 28 23 82 Knut Erik Skaret Knut Erik Skaret