Nyheter
Publisert 30.10.2020

Våler kommune har i dag fått bekreftet at det er to tilfeller av covid-19 smitte i Våler.  De smittede er satt i isolasjon og nærpersoner blir satt i karantene inntil status på disse er avklart. Smittesporing er iverksatt.

Publisert 30.10.2020

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig å feire og møtes om vi følger råd og restriksjoner. Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Endringer i forskrift fra 28.10.2020

Publisert 28.10.2020

Karantenebestemmelser oppdateret fra Helsedirektoratet.

Publisert 28.10.2020

Halloween kan fortsatt gjennomføres på en trygg og god måte, hvis du planlegger litt, og følger noen enkle råd.

Publisert 28.10.2020

Kommunelegene opplever stort trykk på telefon i forbindelse med innmelding av arrangement. Vi oppfordrer til at det brukes digitalt skjema.

Helsdirektoratets regler for arrangement gjelder, og det er arrangøren selv som har ansvar for at retningslinjene følges. 

Les mer på https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer