Nyheter
Publisert 24.03.2023

Vi beklager å måtte informere om at det blir endringer i fastlegedekningen i Våler. Elena Haugen, Anne Line Haugen og Tore Glad-Ørbak har alle valgt å si opp sine fastlegehjemler. Hjemlene har 6 måneders oppsigelsesfrist, og vil bli avsluttet i henholdsvis august og september.

Publisert 23.03.2023

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer på 75 år og eldre og sykehjemsbeboere. Fra uke 13 gis det tilbud om oppfriskningsdose til personer i disse gruppene.

Publisert 22.03.2023

 

Da trenger vi gode forslag med begrunnelse. Det er så utrolig mange enkeltpersoner, grupper, lag/foreninger som gjøre en flott innsats for kommunen.

Har du forslag til hvem det kan være? 

Det er Kultur- og oppvekstutvalget som velger ut vinnerne til de 2 prisene. De tar stillingen til dette i sitt møte 23. mai så vi må ha forslag til oss innen  1.5 
Sendes til ch.@vis.kommune.no

Publisert 21.03.2023

Våler og Åsnes kommune i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark leter etter en egnet arbeidsleder for ungdom i sommerjobb.