Kunngjøringer
Publisert 04.12.2018
Grue_Vaaler_Aasnes

Avdelingsleder Omsorgs- og ettervernavdelingen - fast stilling fra 01.01.19
Avdelingsleder Undersøkelse og tiltak - svangerskapsvikariat fra 27.02.19.

Publisert 19.11.2018
Grue_Vaaler_Aasnes

Solør barneverntjeneste har jevnlig behov for besøkshjem/ressurshjem. Vi søker familier som kunne tenke seg å hjelpe barn som av ulike årsaker trenger hjelp til en aktiv og menigsfylt hverdag og fritid.

Publisert 14.11.2018
Solør Renovasjon IKS 1

Solør Renovasjon IKS (SOR) er et interkommunalt selskap med kommunene Våler, Åsnes og Grue som eiere.  
Vi trenger en ny medarbeider hos oss, og ønsker at DU søker på stillingen, hvis DU synes den ser spennende ut. 

Publisert 01.08.2013

Reguleringsplan for skoleområdet i Våler sentrumer lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er satt til 15.09.2013 

Publisert 30.07.2013
Haslemoen_messe01

Våler kommune varsler med dette at det igangsettes reguleringsarbeid for det gamle militære området på Halemoen.

Avgrensming av planområde med mer framgår av sakens dokumenter.

Publisert 29.07.2013
Regnbue

NM utvalget har vedtatt å legge ovennevnte plan ut til offentlig ettersyn.
Formålet med planen er å tilrettelegge for framtidig torvdrift i området.