Kunngjøringer
Publisert 25.05.2019

Våler kommune har motatt søknad fra Austri Kjølberget DA om dispensasjon fra kommuneplanen for Våler for Kjølberget vindkraftverk.
Saken legges ut til offentlig høring i tre uker fra dags dato.

Publisert 21.05.2019

Mandag 27.05 er det klart for kulturskolens sommerforestilling.

Det blir sang, musikk og dans av og med kulturskolens flotte elever.

Forestillingen blir i år inne og ute på Våler ungdomskole og starter kl 18:00.

Det er gratis og åpent for alle.

Velkommen skal dere være.

Publisert 30.01.2019

 

Kommunestyret vedtok 10.12.2018 med hjemmel i FOR-1988-05-15-356-§4LOV-1977-06-10-82-§4 «Forskrift om snøskuterløyper i Våler kommune, Hedmark».

Publisert 30.01.2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detalj­regulerings­plan for ny barneskole og flerbrukshus i Våler sentrum. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av Våler kommune.

Publisert 14.11.2018

Solør Renovasjon IKS (SOR) er et interkommunalt selskap med kommunene Våler, Åsnes og Grue som eiere.  
Vi trenger en ny medarbeider hos oss, og ønsker at DU søker på stillingen, hvis DU synes den ser spennende ut.