Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022-2032 - høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret har vedtatt å sende Våler kommunes forslag til kommunedelplan ut på høring og til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 09.09.2022. 

Forslaget er også lagt ut i papirformat i Våler kommunes servicetorg.

 

Høringsuttalelser sendes til Våler kommune på epost til postmottak@vis.kommune.no

 

Alle sakens dokumenter:

 

Forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022-2032
Tittel Publisert Type
Forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022-2032 - 1.gangs behandling(466038)

29.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022-2032 - 1.gangs behandling(466038).pdf
Vedlegg 1. Forslag til kommunedelplan for kulturminner 2022-2032

23.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1. Forslag til kommunedelplan for kulturminner 2022-2032.pdf
Vedlegg 2. Kulturminner - prioriteringer 2022

29.06.2022 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Vedlegg 2. Kulturminner - prioriteringer 2022.xlsx
Vedlegg 3A. Forslag til hensynssoner Vålbyen

29.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3A. Forslag til hensynssoner Vålbyen.pdf
Vedlegg 3B. Forslag til bestemmelser til hensynssoner, Vålbyen.

29.06.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Vedlegg 3B. Forslag til bestemmelser til hensynssoner, Vålbyen..docx
Vedlegg 4A. Forslag til hensynssone krigsminne, Spulsåsen

29.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4A. Forslag til hensynssone krigsminne, Spulsåsen.pdf
Vedlegg 4B. Forslag til bestemmelser for hensynssone krigsminne, Spulsåsen

29.06.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Vedlegg 4B. Forslag til bestemmelser for hensynssone krigsminne, Spulsåsen.docx
Vedlegg 5A. Forslag til hensynssone, Svennebyvegen

29.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5A. Forslag til hensynssone, Svennebyvegen.pdf
Vedlegg 5B. Forslag til bestemmelser til hensynssone, Svennebyvegen

29.06.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Vedlegg 5B. Forslag til bestemmelser til hensynssone, Svennebyvegen.docx
Vedlegg 6A. Forslag til hensynssoner, Gravberget

29.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6A. Forslag til hensynssoner, Gravberget.pdf
Vedlegg 6B. Forslag til bestemmelser til hensysnsoner, Gravberget

29.06.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Vedlegg 6B. Forslag til bestemmelser til hensysnsoner, Gravberget.docx
Vedlegg 7. Forslag til handlingsplan

29.06.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Vedlegg 7. Forslag til handlingsplan.docx