Detaljregulering av Braskereidfoss Næringspark, Våler kommune. Nytt offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er 28.04.23.

Bakgrunn og informasjon om nytt planforslag (PDF, 559 kB)

Merknader
Spørsmål og eventuelle merknader til revidert planforslag sendes:
Plan1 AS Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, E-post: iof@p1.no.
Kopi sendes til: Våler kommune via e-post til postmottak@vaaler-he.kommune.no.
Frist for å komme med merknader er 28.04.23.

Planforslag med tilhørende dokumenter kan sees på arealplaner.no

Alle sakens dokumenter
 

Detaljregulering av Braskereidfoss Næringspark, Våler kommune
Tittel Publisert Type
20230306_Detaljregulering Braskereidfoss Næringspark_Nytt offentlig ettersyn

06.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20230306_Detaljregulering Braskereidfoss Næringspark_Nytt offentlig ettersyn.pdf
20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_Risiko og sårbarhetsanalyse

06.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_Risiko og sårbarhetsanalyse.pdf
20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_planbeskrivelse_inkl. beskrivelse av endringer etter offentlig ettersyn

06.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_planbeskrivelse_inkl. beskrivelse av endringer etter offentlig ettersyn.pdf
20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_NOTAT_vurdering av områdestabilitet

06.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_NOTAT_vurdering av områdestabilitet.pdf
20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_Utvidet planområde_1-3000 i A1

06.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_Utvidet planområde_1-3000 i A1.pdf
20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_Sjekkliste naturmangfoldloven

06.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_Sjekkliste naturmangfoldloven.pdf
20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_reguleringsbestemmelser

06.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20211209_rev 20230303_Braskereidfoss næringspark_reguleringsbestemmelser.pdf
Revidert_forslag_detaljregulering_03032023 - Klikk for stort bilde