Forslag - Planstrategi 2023-2035 med planprogram for revidering av kommuneplanen

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien drøfter kommunens utfordringer og overordnede føringer for planarbeid i kommunen, og dette danner grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planstrategien omfatter vurdering av kommunens fokusområder, som vil bli en del av kommunens strategiske prioriteringer  knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, virksomhet og vurdering av kommunens planbehov.

FORSLAG PLANSTRATEGI 2023-2035 Våler kommune - Med planprogram for revidering av samfunnsdel og arealdel. (PDF, 769 kB)

Forslag planprogram 2023_2035 Våler kommune - Klikk for stort bildeForslag planprogram 2023_2035 Våler kommune