Informasjon fra kommunelegen angående korona

Legekontorene i Solør stenger for direkte oppmøte.