Viktige telefonnr

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen på dagtid 10:00 - 14:00. Lørdag og søndag er koronatelefonen åpen kl. 10 -14.

Koronatelefon har stengt 251220 og 010121  Julaften og Nyttårsaften er telefonen åpen 09-12 Ellers er åpningstiden 10-14 hver dag

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

FHI sin koronatelefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Alle nærkontakter på Vålertunet testet negativt. Et nytt smittetilfeller i Våler.

Tidlig i dag fikk vi melding om et nytt smittetilfelle i Våler. Smittevei er kjent og smittesporing er avsluttet. Vedkommende har ingen nærkontakter og meldes også som symptomfri.

Vedkommende har få nærkontakter og smittesporing er avsluttet.

Vi opplever økt smittepress i vår region. Beredskapsledelsen har i dag besluttet å innføre ulike tiltak med varighet fra i dag 4.1 til og med 18.1.2021. Vi gjør dette for så langt som mulig å skjerme barn og unge fra tiltaksbyrde. Vi voksne må forsøke å være så lite mobile og sosiale som mulig for å kunne holde skoler og barnehager åpne slik at deres hverdag blir så normal som mulig.  

Det er ikke registrert smittede i vår kommune pr i dag, men i våre nabokommuner og i regionen er det økende smittepress. Våler kommune ber innbyggerne, næringslivet og ansatte følge nye nasjonale regler og anbefalinger. I tillegg har kommunen i dag gitt egne anbefalinger (se nedenfor). Kommunen har planer klare for rask innføring av ytterligere tiltak dersom smittesituasjonen endres. Bakgrunn - Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak

 

Nå kan tilreisende fra utlandet søke dispensasjon fra innreisekarantene for å besøke nære slektninger med alvorlig sykdom eller delta i bisettelse eller begravelse. Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge.

 

Julen er spesiell i år og det gjelder også nyttårsaften. På grunn av den utbredte koronainfeksjonen i samfunnet og omkring oss er det regler for hvordan vi kan og bør oppføre oss når 2020 blir 2021.

Åsnes og Våler har etablert felles prosjekt med vaksinekoordinator og prosjektgruppe som jobber effektivt og godt med plan for vaksinering av befolkningen

Vi vil først og fremst rose og takke befolkning her i Solør  for å ha vært veldig flinke over veldig lang tid og tatt smittevernrådene alvorlig. Dette har gjort vår jobb mye enklere og gjort at vi har kunnet takle de smitteutbruddene vi har hatt raskt og effektivt.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.