Viktige telefonnr - status

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen på dagtid 10:00 - 14:00. Koronatelefonen åpen fra 10:00 -15:00 lørdag 10. oktober. Dette vil igjen være en ordning som gjelder denne lørdagen, og er ikke planlagt videreført.

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

FHI sin koronatelefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

 

Status smittede i Våler: 0 stk

Klikk for stort bilde  

I tillegg til i private sammenkomster, ser vi også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

Regjeringen varsler om nye nasjonale innstramminger fra neste uke.

For å avlaste "koronatelefonen" gir vi nå mulighet for å bestille koronatest på nett.

Koronatelefonen åpen fra 10:00 -15:00 lørdag 10. oktober. Dette vil igjen være en ordning som gjelder denne lørdagen, og er ikke planlagt videreført. Telefonnummer er: 62 95 69 91.

Vi oppfordrer sterkt til at ansatte i våre tjenester ikke arrangerer sosiale sammenkomster der mange ansatte møtes på fritiden

Oppdatert 16. september. Kommuneoverlegen i Solør informerer om endringer i råd vedrørende testing og når du kan gå tilbake i jobb.

Testing lørdag etter avtale. Koronatelefonen: 62 95 69 91 

Det har kommet endringer i råd vedrørende testing og når du kan gå tilbake på jobb. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. 

Som følge av nye retningslinjer vil vi nå begrense besøk til sykehjem og omsorgsboliger noe. Pårørende og besøkende som har vært på reise utenfor Norges grenser de siste 10 dagene, bes derfor om å vente med å besøke sine nære og kjære.

Testkriteriene endres slik at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. I kontakt med FHI får vi opplyst at pasienten må ha en mistanke om sykdom/smitte og ikke bare et ønske om å teste seg. All testing skal være gratis.