Viktige telefonnr - status

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen på dagtid 10:00 - 14:00. Stengt helger og helligdager. Kontakt legevakt på kveld, natt og helg. Kun for de som har konkret mistanke om smitte. 

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

FHI sin koronatelefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

Følgende gjelder for innbyggere i Åsnes, Våler, Åmot og Elverum i uke 28-33: Ved behov for akutt helsehjelp, vurdering av testing eller spørsmål om koronasykdom, som ikke kan vente til hverdag, kontakt Elverum interkommunale legevakt 116 117.

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

 

Status smittede i Våler: 0 stk

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

Ved behov for akutt helsehjelp, vurdering av testing eller spørsmål om koronasykdom, som ikke kan vente til hverdag, kontakt Elverum interkommunale legevakt 116 117. Dette gjelder for innbyggere i Åsnes, Våler, Åmot og Elverum i uke 28-33.»

Nå har det kommet nye regler for testing av de som har unntak fra innreisekaranteneplikten. Oppdatert på presisering av regler for dagpendlere og ukependlere.

Tar dere i mot turister og får besøk av utenlandske turister i sommer og selvfølgelig nordmenn. Her kan dere laste ned plakat både på norsk og engelsk

Helsdirektoratets regler for arrangement gjelder, og det er arrangøren selv som har ansvar for at retningslinjene følges. Inntil videre er arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer forbudt. Arrangement på private steder skal begrenses til inntil 20 deltakere. 

Les mer på https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

Koronatelefon for Solør, 62 95 69 91, er åpen på dagtid 10:00 - 14:00. Stengt helger og helligdager. Kontakt legevakt på kveld, natt og helg. Kun for de som har konkret mistanke om smitte. 

Temperaturen stiger og badesesongen har såvidt kommet i gang. Samfunnsmedisin i Solør kommer med følgende oppfordring til alle badeglade Solunger:

Samfunnet åpnes sakte opp og vi får mer normale hverdager. Det er godt å komme tilbake på skolen,  jobben og i aktivitet. Vi har savnet å være sammen og å gjøre det vi er vant til.

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Nav har derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Du kan søke fra og med 4. mai 2020.

Du kan søke Nav om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis.

Les mer på NAV her

Den 30.03.20 la regjeringen frem nye testkriterier på testing på SARS-CoV-2, koronavirus. I tillegg til tidligere kriterier er det nå lagt til at alle med symptomer på CVOID-19 skal vurderes for testing.