Viktige telefonnr

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen mandag til fredag på dagtid 10:00 - 14:00. For spørsmål om vaksinering 10:00 - 12:00

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

HelseNorge sin formasjonstelefon, telefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Da får kan du få tilbud om coronavaksine, dersom du registrerer deg! Du trenger ikke registrere deg flere ganger dersom du allerede har gjort det.

Koronasertifikat ble tatt i bruk i forbindelse med trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan

Negativ koronatest sidestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom. Bruk av koronasertifikat på større arrangement kan åpne for flere deltakere.
For at koronasertifikatet skal vise grønt må den som innehar sertifikatet være beskyttet eller ha negativ test som ikke er eldre enn 24 timer.

Det er fra statens side besluttet at denne testen skal være gratis og kan tilbys av private aktører. Vi har i Solør ikke private aktører og kommunene tilbyr derfor test på Haslemoen hvor testsenter allerede er lokalisert. 

Hvis man skal delta på arrangement må man booke test-tid på den digitale løsning for koronatest som finnes på kommunenes hjemmesider.  Du kan også ringe koronatelefonen 62 95 69 91 mellom klokken 10 og 14 på hverdager.

Testkapasitet avhenger av belastning på Haslemoen. Testsenteret er stengt i helgene i sommer. 

Vi ber om at alle som ønsker Covid19-vaksine registrerer seg. Det er vi rett og slett avhengige av for å lykkes med vaksineringen.

Det går mot sommer, og signalene er tydelige. Smittetall og antall syke synker både i Norge og i Europa. Vaksinen fungerer så langt, og vi vet fra i fjor at sommeren også hadde en positiv effekt på smittetallene. I takt med fallende smitte åpner Norge gradvis opp. Det er både etterlengtet og fint, men pandemiene er dessverre ikke over ennå.

Gladnyhet. Alle testede på Solør Videregående testet negativt, og er da ute av karantene. Tidligere meldte smittede utenom skolen, 2 stykker pluss nærkontakter, er fortsatt i karantene.

Husstandsmedlem bekreftet smittet.

En ny smittet i Våler. Smittede har tatt buss.

Vi fikk sent i går kveld melding om en ny smittet. Vedkommende er nærkontakt til smittet i en annen kommune. Smittesporing pågår.

Ingen nye smittede i Våler i dag. Nyt helgen og ta vare på hverandre.

Ny melding om smittet i Våler i dag.