Oppdatert informasjon fra kommuneoverlegene i Solør

Kommuneoverlegene i Solør oppfordrer folk til å holde seg i ro der de er. Det jobbes samtidig med en reiseattest for nøkkelpersonell bosatt i Sverige.

Hold deg i ro

Kommuneoverlegene i Solør oppfordrer til at befolkningen følger nasjonale råd vedrørende reiser og anbefalte restriksjoner. Det betyr at folk i all hovedsak skal og må holde seg i ro.

Gjelder også barn (informasjon hentet fra Folkehelseinstituttet)

Lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære, men når skolen er stengt over lengre tid for å hindre smittespredning, bør ikke barn og ungdom samles i større grupper.

For å begrense smittespredning, må kontakt med andre mennesker (for eksempel utenfor familien) begrenses, og ved samvær bør man holde minst 1 meters avstand. Besteforeldre bør ikke brukes til pass av barn, da økende alder gir risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon.

Dersom det er nødvendig å samarbeide med andre familier om barnepass, bør det begrenses til små grupper. Slik får man begrenset smittespredningen. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut ifra punktene nedenfor:

Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.

  • Begrense varighet av lek/samvær (få timer)
  • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs
  • Begrense overnattingsbesøk
  • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer
For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.

Ikke besøk institusjoner

Kommuneoverlegene ønsker å redusere smitterisiko og det er derfor ikke ønskelig med besøkende til sykehjem og institusjoner hvor det bor kronisk syke mennesker. Nå legges også bofelleskap til listen over steder/institusjoner folk ikke bør besøke. 

NAV er stengt for drop-in i alle kommuner i Solør ogi Grue har åpnet publikumsmottak på telefon 484 08 798.

Personell bosatt i Sverige

Det er enighet om at nøkkelpersonell i samfunnskritiske stillinger som pendler fra Sverige til Solør for arbeid, må kunne fortsette i arbeid. Det oppfordres sterkt til å følge nasjonale retningslinjer og ikke reise på jobb hvis man blir/er syk.

Det jobbes med å lage en felles attest for regionen som skal fylles ut for de som pendler fra Sverige og er nøkkelpersonell i respektive kommuner, slik at de har dispensasjon til å krysse grensa.