I tillegg til i private sammenkomster, ser vi også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

Vi vet at mange barn og ungdommer syns hverdagen er litt rar og annerledes nå, og har dere har kanskje mange forskjellige spørsmål. Noen har det vanskelig hjemme fra før, og får det ekstra vanskelig nå som man må være så mye hjemme.