Viktige telefonnr - status

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen på dagtid 10:00 - 14:00

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

FHI sin koronatelefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

 

Status smittede i Våler: 0 stk

Klikk for stort bilde 

Koronatelefon for Solør, 62 95 69 91, er åpen på dagtid 10:00 - 14:00. Stengt helger og helligdager. Kontakt legevakt på kveld, natt og helg. Kun for de som har konkret mistanke om smitte. 

Temperaturen stiger og badesesongen har såvidt kommet i gang. Samfunnsmedisin i Solør kommer med følgende oppfordring til alle badeglade Solunger:

Samfunnet åpnes sakte opp og vi får mer normale hverdager. Det er godt å komme tilbake på skolen,  jobben og i aktivitet. Vi har savnet å være sammen og å gjøre det vi er vant til.

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Nav har derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Du kan søke fra og med 4. mai 2020.

Du kan søke Nav om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis.

Les mer på NAV her

Den 30.03.20 la regjeringen frem nye testkriterier på testing på SARS-CoV-2, koronavirus. I tillegg til tidligere kriterier er det nå lagt til at alle med symptomer på CVOID-19 skal vurderes for testing.

Koronakrisen har medført at mange lokale virksomheter står i fare for å gå konkurs eller måtte legge ned fordi de opplever en likviditetskrise.

Da er det åpnet for større øving i større grupper <30 personer - ute og inne, forutsatt at øvingslokalet er stort nok til å gi tilstrekkelig avstand, som fortsatt er >2 m i alle retninger.

Fra 21. april 2020 er det ikke lenger lokalt forbud mot å overnatte på campingplasser. Når campingplasser åpnes igjen må de generelle smitteverntiltakene overholdes.

 

Ramadan starter denne uka – her er noe info om covid-19 på flere språk

Grue, Åsnes og Våler kommune oppfordrer alle til å følge myndighetenes sterke oppfordring om å begrense unødvendig reiseaktivitet. Hytteforbudet er opphevet, men også her oppfordres befolkningen til å begrense opphold til det nødvendige.