Viktige telefonnr

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen på dagtid 10:00 - 14:00. Lørdag og søndag er koronatelefonen åpen kl. 10 -12

17. mai stengt.

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

HelseNorge sin formasjonstelefon, telefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

To nye tilfeller meldt i løpet av påsken, tre nye i dag.

En ny smittet i dag. Innslag fra vaksineringen i Våler på NRK Innlandet i kveld

To nye smittetilfeller i Våler. Vi er på jobb for deg – du er hjemme for oss?

Statsforvalteren i Innlandet svarer på spørsmål om private sammenkomster vs. sammenkomster på offentlig sted.

Fire nye smittede så langt i dag. Var du på Sagopris-Bruktbutikken fredag 26. mars?

Våler kommune er tildelt kr. 333.385 ,- til covid 19 kompensasjonsordning for lokale bedrifter.

I uke 12 2021 er det gjennomført 1475 koronatester på Haslemoen, og det er høy aktivitet inn mot påsken. Ordførerne i de tre Solør-kommunene har i forkant av påsken vært på Haslemoen for å vise sin takknemlighet og anerkjennelse for den enorme jobben som blir gjort av de ansatte på Haslemoen koronasenter. I den forbindelse har May-Liss Sæterdalen (fung. ordfører i Våler), Rune Grenberg (ordfører i Grue) og Kari Heggelund (ordfører i Åsnes) sammen med Mathis Briskerud fra politiet også en påskehilsen til alle i Solør.

Tre nye smittede så langt i dag. Våler har nå 18 i isolasjon. 

Smittetilfellene i vår region er bekreftet britisk mutasjon. Her er en liten oversikt over hva som er undersøkt i forhold til nye mutasjon og hva vi opplever i våre kommuner og hvorfor vi får så mange smittet.

Smittesporing pågår.