Viktige telefonnr

Vaksinering: Siste vaksinering i Våler onsdag 02.03.22 kl. 14.30-15.30., for befolkningen i både Våler og Åsnes Fra uke 10 blir det vaksinering kun i Åsnes, for befolkningen i både Våler og Åsnes. Dette skjer på Åsnes helsestasjon  (ved siden av ELON butikk | Schjærin Radio-TV ) fredager kl. 09-11 som drop-in ut april måned.

Telefoner:

969 48 644

Smittesporingstlf vil fra 01.03.22 av være betjent fra kl 08-15.30 på hverdager og fra kl 10-14 lørdag og søndag

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

HelseNorge sin informasjonstelefon, telefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Har du eller barna dine testet positivt på  corona hjemmetest? Registrer testen selv. Dette vil være til stor hjelp for smittesporingsteamet og gjøre oppfølgingen mer smidig både for dere og oss.  En fra smittesporingsteamet vil ringe deg i løpet av dagen.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Først og fremst godt nyttår til alle. Jeg vil med dette skriv forsøke å gi litt info om smittesituasjon, strategi, vaksiner, karantene og isolasjon - også kalt TISK.

Beredskapsledelsen har bestemt at skole og barnehager skal på grønt nivå fra og med mandag 17.01.22.

Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Ansatte i barnehage kan ta kontakt med teststasjonen for utlevering av enkel test.  Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler. Elever og ansatte som har hatt Covid-19 siste 3 måneder skal IKKE teste seg. 

Tiltaket ble gjennomført i perioden oktober til desember og var et gratis tilbud til alle over 65 år. Arrengementene ble finansiert med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet og gjennomført som et samarbeide mellom Våler kommune, frivillige organisasjoner/personer og lokale serveringsteder. I alt ble det gjennomført 11 arrangementer med til sammen 354 personer.

Teststasjon er ut året åpen hver dag, også helger 09:00 - 12:00. Det er stengt 1. juledag og 1. nyttårsdag . NB! Husk personnummer - også på barn.  Dette må være klart når dere kommer, ellers vil det påvirke både tidsbruk i køen og sikkerheten ved registrering.

Med bakgrunn i svært høyt fravær hos ansatte går skolen i Våler over til digital hjemmeundervisning på 5.-10. trinn fra og med fredag 17.12.21 og ut året. Det er viktig å understreke at beslutningen ikke skyldes smittesituasjonen, men et høyt fravær blant våre ansatte i skolen

Beredskapsledelsen har i møte 14.12.21 diskutert konsekvensen av de nasjonale retningslinjer som ble gitt av HDIR i går, 14.12.21. Det er besluttet å innføre følgende tiltak fra og med 15.12.21:

Vaksineteamet har satt 1220 tredjedoser. Omikron bekreftet i Våler.