Viktige telefonnr

Teststasjon er åpen for drop in hver dag, unntatt lørdag. Åpningstider 09:00 - 12:00. NB! Husk personnummer - også på barn.  Dette må være klart når dere kommer, ellers vil det påvirke både tidsbruk i køen og sikkerheten ved registrering.

Mandag-fredag:
Koronatelefonen: 09:00 – 12:00  (Telefon 62 95 69 91) Stengt lørdag og søndag


Vaksinering: De som har ventet eller utsatt vaksineringen oppfordres til å ta kontakt eller møte opp på drop in onsdager kl 14:30 - 15:30 på gamle Vålbyen skole.

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen mandag til fredag på dagtid 09:00 - 12:00. For spørsmål om vaksinering 10:00 - 12:00

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

HelseNorge sin informasjonstelefon, telefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land har regjeringen besluttet å innføre midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense i 10 dager fra og med mandag 16. mars kl. 08.00.I videoen redegjør Mathis Briskerud i politiet i Solør for situasjonen ved grenseovergangen på Linna på Åsnes Finnskog tidligere i dag.

Legekontorene i Solør stenger for direkte oppmøte.

 

Ønsker du å hjelpe eller trenger du hjelp?

Samfunnsmedisin i Solør ved kommuneoverlegene melder om ett tilfelle av positiv testresultat for en innbygger i Våler.

Kommuneoverlegene i Solør oppfordrer folk til å holde seg i ro der de er. Det jobbes samtidig med en reiseattest for nøkkelpersonell bosatt i Sverige.

NAV Våler har etter råd fra kommuneoverlegen bestemt at publikumsmottaket ved kontoret stenger fra mandag 16. mars 2020. Det betyr at de ikke er åpne for «drop-inn» besøk inntil videre.

Våler legesenter må prioritere nødvendig helsehjelp, og oppsatte timer for kontroll eller andre forhold som kan vente, kan bli utsatt. Vi oppfordrer alle om å benytte sikker e-konsultasjon med sin lege gjennom minhelse/helsenorge.no

Kommuneoverlegenene og Helsestasjonen  har en oppfordring til alle til foreldre og foresatte: Rådene fra FHI er klare. Vi skal unngå sosial kontakt med hverandre. Det er for å unngå spredning av smitte av Korona at skolene og barnehagene er stengt.

Bekreftet et tilfelle av koronovirus i Solør. Oppdatert kl 17:15 15.03.2020

Korona-telefonen for Solør holder åpent i helga. Telefonen er betjent lørdag 14. mars og søndag 15. mars kl. 11-17. Telefonnummeret er 62 95 69 91 .Folk har vært flinke til å ta kontakt, og vi setter stor pris på at folk med luftveisplager ringer denne telefonen i stedet for å oppsøke legekontoret..Vi  besvarer alle henvendelser så raskt som mulig, men ber samtidig om forståelse for at stor pågang gjør at det kan bli noe ventetid.