Benytt sikker e-konsultasjon med din lege

Våler legesenter må prioritere nødvendig helsehjelp, og oppsatte timer for kontroll eller andre forhold som kan vente, kan bli utsatt. Vi oppfordrer alle om å benytte sikker e-konsultasjon med sin lege gjennom minhelse/helsenorge.no


Våler legesenter oppfordrer pasientene tilhørende legesenteret å benytte seg av E-konsultasjon og E-kontakt der det er mulig. Dette for å redusere smittefare og press på telefon.

Dette er tilgjengelig via helsenorge.no. Man må opprette dialog med fastlege for å kunne benytte tjenesten.

Pasientene har kun tilgang til den fastlegen de står registrert på.

Telefoner:

  • 62 95 69 91                Koronatelefon for Solør for de som har konkret mistanke om smitte
  • 62 42 41 70                Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon
  • 815 55 015                 FHI sin koronatelefon for generell informasjon om korona og helseråd
  • 116 117                      Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag
  • 113                              Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Koronatelefon for Solør, lokalisert på Åsnes legesenter, vil være åpen på dagtid ukedager, og lørdag 14. og  og søndag 15. mars mellom kl 11 og 17. Dette for å avlaste legevakt.

Oppdaterte retninglinjer for reiser og karantene kommer jevnlig og må følges med på her:

Folkehelseinstituttet

Helsenorge

Legevakt

Vi viser til Elverum kommunes egne nettsider.