Politiet redegjør for situasjonen ved grenseovergangen på Linna, Åsnes Finnskog

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land har regjeringen besluttet å innføre midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense i 10 dager fra og med mandag 16. mars kl. 08.00.I videoen redegjør Mathis Briskerud i politiet i Solør for situasjonen ved grenseovergangen på Linna på Åsnes Finnskog tidligere i dag.

15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift som åpner for å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge for å hindre videre smittespredning.

Personkontroll ved indre Schengen-grense betyr at alle reisende som drar til eller fra landet må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Personer bosatt i Sverige som jobber i norsk helsevesen får passere grensen. Men hovedregelen er at om du har reist til Sverige for å f. eks. handle etter 16. mars kl 8, skal du i 14 dagers hjemmekarantene. Her må folk prøve å være løsningsorienterte. Lokalt politi kjenner f. eks. til begravelsesfølger o.l. fra Sverige som skal til Norge. De slippes inn, men da med strenge regler for hvordan de beveger seg i Norge.

Det vil fortsatt være mulig å reise til og fra Norge for norske statsborgere, men reisende må være forberedt på å kunne dokumentere eget statsborgerskap ved alle landets grenseoverganger. Det anbefales derfor å medbringe pass for å lette grensekontrollen, også ved reiser innenfor Norden.
Restriksjonene gjelder persontrafikk. Godstrafikk vil fortsette å gå som normalt.