Viktige telefonnr

Teststasjon er åpen for drop in hver dag, unntatt lørdag. Åpningstider 09:00 - 12:00. NB! Husk personnummer - også på barn.  Dette må være klart når dere kommer, ellers vil det påvirke både tidsbruk i køen og sikkerheten ved registrering.

Mandag-fredag:
Koronatelefonen: 09:00 – 12:00  (Telefon 62 95 69 91) Stengt lørdag og søndag


Vaksinering: De som har ventet eller utsatt vaksineringen oppfordres til å ta kontakt eller møte opp på drop in onsdager kl 14:30 - 15:30 på gamle Vålbyen skole.

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen mandag til fredag på dagtid 09:00 - 12:00. For spørsmål om vaksinering 10:00 - 12:00

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

HelseNorge sin informasjonstelefon, telefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Beredskapsledelsen har bestemt at skole og barnehager skal på grønt nivå fra og med mandag 17.01.22.

Har du eller barna dine testet positivt på  corona hjemmetest? Registrer testen selv. Dette vil være til stor hjelp for smittesporingsteamet og gjøre oppfølgingen mer smidig både for dere og oss.  En fra smittesporingsteamet vil ringe deg i løpet av dagen.

Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Ansatte i barnehage kan ta kontakt med teststasjonen for utlevering av enkel test.  Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler. Elever og ansatte som har hatt Covid-19 siste 3 måneder skal IKKE teste seg. 

Tiltaket ble gjennomført i perioden oktober til desember og var et gratis tilbud til alle over 65 år. Arrengementene ble finansiert med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet og gjennomført som et samarbeide mellom Våler kommune, frivillige organisasjoner/personer og lokale serveringsteder. I alt ble det gjennomført 11 arrangementer med til sammen 354 personer.

Teststasjon er ut året åpen hver dag, også helger 09:00 - 12:00. Det er stengt 1. juledag og 1. nyttårsdag . NB! Husk personnummer - også på barn.  Dette må være klart når dere kommer, ellers vil det påvirke både tidsbruk i køen og sikkerheten ved registrering.

Med bakgrunn i svært høyt fravær hos ansatte går skolen i Våler over til digital hjemmeundervisning på 5.-10. trinn fra og med fredag 17.12.21 og ut året. Det er viktig å understreke at beslutningen ikke skyldes smittesituasjonen, men et høyt fravær blant våre ansatte i skolen

Beredskapsledelsen har i møte 14.12.21 diskutert konsekvensen av de nasjonale retningslinjer som ble gitt av HDIR i går, 14.12.21. Det er besluttet å innføre følgende tiltak fra og med 15.12.21:

Vaksineteamet har satt 1220 tredjedoser. Omikron bekreftet i Våler.

Deltakere på bredbåndsmøter 6. desember på Tøråsen grendehus og 7. desember på Haslatun bør være oppmerksomme på symptomer. Det er nå 21 personer i isolasjon med korona i Våler og mange i karantene. 276 personer testet seg i helgen – testsenteret utførte totalt 866 tester i løpet av forrige uke.

Kommuneoverlegene anbefaler at det innføres gult nivå i skoler, barnehager og SFO i Trysil, Elverum, Åmot, Våler og Åsnes.