Viktige telefonnr

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen på dagtid 10:00 - 14:00. Lørdag og søndag er koronatelefonen åpen kl. 10 -14.

Koronatelefon har stengt 251220 og 010121  Julaften og Nyttårsaften er telefonen åpen 09-12 Ellers er åpningstiden 10-14 hver dag

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

FHI sin koronatelefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse