NAV stenger publikumsmottaket

NAV Våler har etter råd fra kommuneoverlegen bestemt at publikumsmottaket ved kontoret stenger fra mandag 16. mars 2020. Det betyr at de ikke er åpne for «drop-inn» besøk inntil videre.

Dette gjør vi for å begrense mulig smitte av Koronaviruset. For oss er det viktig at vi sikrer at vi kan levere kritiske tjenester fremover. Vi vil benytte oss av både videokonferanse, telefon og andre digitale løsninger, for i størst mulig grad gi de samme tjenester som før, sier leder av  NAV Våler Kersti Grindalen.

Hun understeker at NAV oppfordrer flest mulig til å bruke de digitale tjenestene på www.nav.no. Ved behov kan man også henvende seg til NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Kontaktsenteret vil veilede deg, eller så langt det er mulig sette deg i kontakt med ditt lokale NAV kontor. Kontaktsenteret opplever for tiden svært høy pågang. Ventetid må påregnes.

  • Det en viktig del av dugnaden at de som kan å bruke digitale løsninger gjør det i størst mulig grad, slik at vi kan bistå de som trenger det aller mest, sier Grindalen.

Hun legger til:

  • For de som ikke har tilgang til digitale hjelpemidler og ikke kan sende søknad om økonomisk sosialhjelp på denne måten, kan man levere sin søknad på papir i utvendig postkasse. Det er også opprettet et nødnummer for NAVkontoret. Vi vil ha ansatte på kontoret for å ta imot brukere hvor det er absolutt behov for fysisk møte med veileder. Da tar vi forhåndsregler i tråd med hva som anbefales med hygiene-tiltak og holde fysisk avstand i møter. Hun presiserer at fysiske møter avholdes kun etter avtale.

For de som er i en akutt situasjon, for eksempel uten bolig, mat eller livsviktige medisiner, ring følgende nummer : 41 38 79 08

Telefonen er bemannet på alle hverdager i tidsrommet 09:00 – 11:00.

Digital søknad om økonomisk stønad