Råd om lek for barn når skoler/barnehager er stengt

Kommuneoverlegenene og Helsestasjonen  har en oppfordring til alle til foreldre og foresatte: Rådene fra FHI er klare. Vi skal unngå sosial kontakt med hverandre. Det er for å unngå spredning av smitte av Korona at skolene og barnehagene er stengt.

Barn og ungdom SKAL IKKE samles til leketreff, sosiale treff, bursdager og overnattinger.

Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Fordi barn har behov for lek kan barn og ungdom ha en til to faste lekevenner som man forholder seg til gjennom hele denne perioden

• Lek med få andre barn KAN/BØR foregå ute med 1 m avstand, og da med en til to faste lekevenner.
• Friske barn uten symptomer SKAL være mest mulig hjemme sammen med familie. Barn kan omgås med søsken. Dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.
• Lek inne skal helst være med søsken. Max 1 på besøk og holde 1 m avstand. Samvær bør begrenses til noen få timer
• Lekeplasser med andre barn unngås
• Ikke berør de samme gjenstandene
• Vask hender ofte og ha god hostehygiene
• Som foreldre har du ansvar for ungdommen din. De skal IKKE arrangere eller oppsøke fester.
• Barn og ungdom med forkjølelsessymptomer SKAL holdes hjemme.

Hvordan få en best mulig hverdag hjemme
• Ha rutiner, forutsigbarhet og rammer.
• Stå opp og legg dere til vanlig tid i hverdagen
• Spis frokost.
• Gjør skolearbeid.
• Spis lunsj sammen.
• Gjør en aktivitet. Ute minst x 1 pr dag.
• Finn på noe som familien ikke har hatt tid til i den travle hverdagen.

Er man i isolat eller karantene skal man følge reglene for dette.

Ta vare på hverandre!