Vaksineringen skjer på brakke ved gamle Våler barneskole kl. 16:00-18:00. Etter nyttår vil det bli drop-in-vaksinasjon ved helsestasjonen på Flisa på fredager kl. 09:00 – 11:00. Første fredag vil da være 6. januar 2023. Dette tilbudet gjelder innbyggere i både Åsnes og i Våler.

Fra oktober 2022 vil det bli tilbud om drop-in-vaksinering annenhver uke i Våler og Åsnes. Vaksinering skjer partallsuker (like uker) i Åsnes og oddetallsuker (ulike uker) i Våler. OBS: Det vil ikke være tilbud om vaksine i uke 41, ettersom det da er høstferie.

Folkehelseinstituttets overvåkning viser at vi er på vei inn i en ny bølge med økt koronasmitte, og selv om det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli, så er rådet fra FHI at de eldste og mest sårbare beskytter seg med en oppfriskningsdose. Personer som er 65 år eller eldre og personer i risikogruppene mellom 18 og 65 år, anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine fra 1. september 2022.  

Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine fra 1.juli 2022. FHIs overvåkning viser at vi er på vei inn i en ny bølge med økt koronasmitte, og selv om det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli  så er rådet fra FHI at de eldste og mest sårbare beskytter seg med en oppfriskningsdose allerede nå.

Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine fra 1.juli 2022. FHIs overvåkning viser at vi er på vei inn i en ny bølge med økt koronasmitte, og selv om det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli  så er rådet fra FHI at de eldste og mest sårbare beskytter seg med en oppfriskningsdose allerede nå. Anbefalingen kommer fordi vi ser økte innleggelsestall på sykehus, også hos de som har fått 3 vaksinedoser eller har hatt Covid-19 tidligere.

Det er nå vaksinering kun i Åsnes, for befolkningen i både Våler og Åsnes. Dette skjer på Åsnes helsestasjon fredager kl. 09-11 som drop-in ut april måned.

Etter 1. mai er det ingen drop-in vaksinering. Kommunen kommer ikke til å aktivt kalle inn til vaksinasjon av oppfriskningsdose, men den enkelte som ønsker dette må selv ta kontakt for timebestilling. Vaksinasjon for innbyggere i Våler og Åsnes foregår på fredager ved helsestasjonen i Familienshus i Åsnes.

Det er nå vaksinering kun i Åsnes, for befolkningen i både Våler og Åsnes. Dette skjer på Åsnes helsestasjon fredager kl. 09-11 som drop-in ut april måned.

Onsdag 2. mars blir siste dag for coronavaksinasjon i Våler. Vi vaksinerer mellom 14.30 og 15.30 på gamle Vålbyen skole.

Vi fortsetter med drop in hver onsdag fra 14.30-15.30 ut hele februar. Vaksineringen foregår på onsdager, ved gamle Vålbyen skole