Koronavaksinering fra oktober

Fra oktober 2022 vil det bli tilbud om drop-in-vaksinering annenhver uke i Våler og Åsnes. Vaksinering skjer partallsuker (like uker) i Åsnes og oddetallsuker (ulike uker) i Våler. OBS: Det vil ikke være tilbud om vaksine i uke 41, ettersom det da er høstferie.

Koronavaksineringen er lagt opp slik den kommende tiden:

* Våler uke 43, torsdag kl. 16.00. – 18.00. Ved brakka utenfor tidligere Vålbyen skole. 

* Åsnes uke 40, onsdag 16.00 – 18.00. Ved Åsnes legesenter. 

* Åsnes uke 42 og 44 onsdag 16.00 – 19.00. Ved Åsnes legesenter.

Koronavaksinen er gratis.

I Våler vil influensavaksinering foregå andre dager. Det kommer egen informasjon om dette på vår hjemmeside.

Tilbudet om koronavaksine vil kunne benyttes på tvers av kommunene i de oppsatte tidspunkt. Det betyr at Åsnes-innbyggere kan få koronavaksine i Våler og at Våler-innbyggere kan få koronavaksine i Åsnes.

 

Koronavaksine:

Tilbudet om koronavaksine gjelder:

 • Grunnvaksinering av de som ikke tidligere har vaksinert seg
 • Oppfriskningsdose til personer over 65 år (vaksine nr. 3 el 4)
 • Oppfriskningsdose til personer i personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19: (vaksine nr. 3, 4 el 5)
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering fra fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.

Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem. For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

 

 • Oppfriskningsdose til gravide; Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Gravide kan ikke ta både influensavaksine og koronavaksine samme dag, det må gå minst 7 dager i mellom vaksinasjon.

 

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

 

Ved spørsmål kan man ringe:
Våler tlf. nr. 94012565, hverdager mellom kl. 10.00 og 12.00.
Åsnes tlf. nr. 62956770 (helsestasjonen), eller sende mail. vaksine@asnes.kommune.no

Koronavaksinering - Klikk for stort bildeKoronavaksinering