Vi inviterer til drop-in vaksinering på Våler legesenter onsdag 22. september kl. 16:30-18:30.

Onsdag 15. september blir det vaksinering mot corona ved Våler barne- og ungdomsskole til elever over 12 år. Det er viktig at alle fyller ut samtykkeskjemaet og egenerklæringsskjemaet og tar dette med til kontaktlærer snarest mulig. Begge skjemaene sendes også med som ranselpost. Det er viktig med underskrift fra begge foresatte.

Dette gjelder ALLE elever ved Våler videregående skole, og vålersokninger som går på skole i en annen kommune født 2005 eller før. Husk å ta med samtykkeskjema dersom du ikke har fylt 16 år!

To nye smittede meldt de siste dagene.

De som er fylt 16 år er helserettslig myndige og kan samtykke til vaksinasjon selv, mens hos de som er født i 2005 og ennå ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra foresatte. 

Neste uke  (uke 34), torsdag 26. august,  skal vi ha en time drop in for personer som enda ikke har takket ja til vaksine mot Corona. Dette gjelder kun til dose 1 vaksinering.

Tidspunkt kl 15.00-16.00 i kommunelokalet,

Fra og med uke 32 vil 2. vaksinedose kunne bli fremskyndet. Hvor mye vil avhengige av hvor mange doser vi får. Vi ringer de som får fremskyndet timen, og vil gå etter rekkefølge. 

Mange doser til Våler. Registrer deg i vaksinekø, eller ring koronatelefonen.

Vi på vaksineteamet i Våler ønsker å gi en tilbakemelding til aldersgruppe 10, spesielt de født 97-03.

Da får kan du få tilbud om coronavaksine, dersom du registrerer deg! Du trenger ikke registrere deg flere ganger dersom du allerede har gjort det.