Korona vaksinering på gamle Vålbyen skole onsdag 27. oktober

Vi inviterer til drop-in vaksinering på gamle Vålbyen skole onsdag 27.10.2021. Kl. 14.30-15.30.

Dette gjelder:

  • de som oppfyller kriteriene for dose 3 
  • de som enda ikke har tatt dose 1 (over 12 år)
  • de som skal ha dose 2 og har fire uker eller mer intervall fra dose 1
  • 16 -17 åringer må ha intervall på min 12 uker mellom dosene

 

Tilbud om oppfriskningsdose for innbyggere over 85 år. Disse vil bli oppringt og få informasjon. Innbyggere over 75 år vil få et brev i posten om drop-in-tilbudet. De som er 65-74 år må møte på drop-in-vaksinering fra desember. Tidfestes senere.

Hvem skal få 3. dose vaksine?

I tråd med regjeringens beslutning om å tilby 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, ønskes det nå at dette iverksettes.

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose:

• Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

• Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling i forhold til vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
De som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte og vise fram identifikasjon og dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning der pasientens navn står.

Liste over immundempende medisiner finnes her

Hvem identifiserer og informerer pasienten?

Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Majoriteten av pasientene vil kunne vaksineres i kommunene, og pasientene må i de fleste tilfeller selv oppsøke vaksinasjonstilbudet i egen kommune for å få time til vaksinasjon med 3. dose når de har mottatt varselet fra behandlende lege. Pasienten må da ha dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper. Det presiseres at dette ikke primært er fastlegens ansvar.

Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Om du tenker du er tilhørende gruppe 1 eller gruppe 2 som beskrevet ovenfor, kan du ta kontakt med behandlende lege i spesialisthelsetjenesten, eller din fastlege. Om du har dokumentasjon på at du skal prioriteres for 3. dose, ta kontakt med koronatelefonen på 62956991, hvor spørsmål som omhandler vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager.