Våler kommune ønsker at innbyggerne registrerer seg i kø for koronavaksinering. Dette for at arbeidet med vaksinering skal kunne planlegges og utføres best mulig.

Åsnes og Våler får AstraZeneca vaksiner i 100 doser pr. uke nå, som i første omgang skal prioriteres til helsepersonell og deretter innbyggere under 65 år i risikogruppe 5, 6 og 7. Da det kan komme 100 doser ukentlig av AstraZeneca, kan det gå fort fremover for disse gruppene nå.

Våler fikk tildelt 78 doser i uke 6Vi er nesten ferdige med vaksinering av dose to ved Våler omsorgssenter. Har også startet opp med innbyggere over 75 år, da alle over 85 år har fått første dose.

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19? Les om dette på FHI sine nettsider

Det er nå besluttet at kommuner skal få større leveranser av koronavaksinen Comirnaty (BioNtech-Pfizer) fra uke 5. Våler får derfor levert 90 vaksinedoser denne uken. Dosene fordeles etter retningslinjer til revaksinasjon, og til innbyggere med alder 85 år og eldre, samt 20 % til helsepersonell.  

Våler får levert 54 vaksinedoser denne uken, hvor 24 doser går til revaksinasjon av sykehjemsbeboere. Starter med vaksinasjon av beboere på Vålertunet.  

Våler får levert 18 vaksinedoser denne uken, som skal fordeles til 15 stk. beboere, og 3 stk. helsepersonell. Starter med vaksinasjon av beboere ved bofellesskapet på Våler omsorgssenter og fortsetter med beboere ved Vålertunet påfølgende uker.  

Åsnes og Våler har etablert felles prosjekt med vaksinekoordinator og prosjektgruppe som jobber effektivt og godt med plan for vaksinering av befolkningen. Har du spørsmål om vaksine, kan du ringe koronatelefonen for Solør på 62956991. Den har egen linje, menyvalg, for "vaksinering".  Spørsmål som handler om vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager. 

Våler kommune får de første vaksinedosene levert tirsdag, og starter vaksinering av beboere på Våler Omsorgssenter onsdag 6. januar. I første forsendelse får vår kommune 20 doser.