Koronavaksinering - status for uke 8

Åsnes og Våler får AstraZeneca vaksiner i 100 doser pr. uke nå, som i første omgang skal prioriteres til helsepersonell og deretter innbyggere under 65 år i risikogruppe 5, 6 og 7. Da det kan komme 100 doser ukentlig av AstraZeneca, kan det gå fort fremover for disse gruppene nå.

 Innbyggere over 65 år inkl. 16 – 64 år som er i Høyrisiko (m/diagnosene organtransplantasjon, Immunsvikt, hematologisk kreft siste fem år el. annen kreftsykdom med pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon), skal fortsatt vaksineres med Pfizer/BioNTech. Vi får tildelt svært lite av dette nå, så for de i alder 84 – 65 år vil det fortsatt komme til å ta litt tid.   

Revaksinerer ved Våler legesenter i onsdag, hvor 58 stk. over 85 år fikk sin 2. dose. Revaksinerer også 14. stk. helsepersonell. Ingen nye doser med Pfizer denne uken.