Registrering i vaksinasjonskø

Våler kommune ønsker at innbyggerne registrerer seg i kø for koronavaksinering. Dette for at arbeidet med vaksinering skal kunne planlegges og utføres best mulig.

 

Du kan selv registrere deg for vaksinering ved å bruke dette registreringsskjemaet:

Registrering av ønske om Covid19-vaksinering

Det er ikke mulig å bestille time for vaksinering, men ved å registrere deg bidrar du til å gi vaksineringsteamet oversikt over personer som er klare til å ta vaksinen når den kommer. Det kan oppstå situasjoner der man har mange vaksinedoser disponible på kort varsel. Da er det praktisk og tidsbesparende å ha lister med personer som ønsker vaksine klare. Dette frigjør tid for vaksineringsteamet til å ringe eldre og andre som ikke like enkelt får med seg tilbudet om vaksine eller lykkes med å registrere seg via skjemaet.

Du kan også fylle ut skjemaet på vegne av andre enn deg selv. Det betyr at du kan hjelpe andre som ikke får til å registrere seg selv.

Det er også mulig på ringe koronatelefonens vaksinelinje kl. 10-12 på hverdager og be om å bli registrert der. Nummeret er 62956991

Vi ønsker også at de som IKKE ønsker å vaksinere seg bruker registreringsskjemaet for å melde fra om sitt nei. Dermed slipper du å bli kontaktet med spørsmål om vaksine senere.

Du kan registrere deg i vaksinasjonskø uansett alder og om du er i risikogruppe eller ei. Dette spesifiserer du i skjemaet.

Framdrifta i vaksineringsarbeidet avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen får fra uke til uke. Hensikten med registrering i vaksinekø er å skape bedre flyt i arbeidet. Det kan ta tid før det blir din tur, selv  om du registrerer deg.

Vi gjentar at dette IKKE er et skjema for bestilling av time for vaksine, men et skjema der du som innbygger melder fra at du enten ønsker eller ikke ønsker vaksine.

Det er valgfritt om du vil logge deg inn med BankID eller ikke før du fyller ut skjemaet.