Dette framgår av Koronavaksinasjonsprogrammet –  vaksinasjonsveilederen for helsepersonell som ble oppdatert 20. desember, etter anbefaling av Folkehelseinstituttet og beslutning i regjeringen.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.