Koronavaksinering - status for uke 6 og 7

Våler fikk tildelt 78 doser i uke 6Vi er nesten ferdige med vaksinering av dose to ved Våler omsorgssenter. Har også startet opp med innbyggere over 75 år, da alle over 85 år har fått første dose.

Ca. 34 helsepersonell er vaksinert, hvorav 6. stk. er vaksinert med dose 2.  .

Totalt ca. 222 stk. er vaksinert i Våler.

 

Uke 7 får Våler tildelt 72 doser
En stor del av vaksinene går til revaksinasjon, ellers fortsetter vi vaksinering av innbyggere med alder 75 – 84 år og helsepersonell, vaksinasjonssted er Våler kommunelokalet.

Ved spørsmål vedrørende vaksinasjon, ta kontakt på koronatelefonen. Denne telefonen har nå fått egen linje som besvarer spørsmål vedørende vaksinasjon av innbyggere i Våler og Åsnes med åpningstid alle hverdager kl. 10.00-12.00. Telefonnummer er 62956991.