Oppdatert. Nytt fra vaksinekoordinator for Våler og Åsnes

Endring, tidligere intervall på 6 måneder mellom dose 2 og 3 er redusert til 5 måneder. Åsnes og Våler vaksinerer vi for fullt, noe vi har gjort hele tiden. Alle i aldersgruppen over 85 år, ble kontaktet personlig pr. telefon, og fikk et tidspunkt for vaksinering på legesentrene.

Alle i aldersgruppen 65 – 84 har fått brev i posten om tidspunkt for vaksinasjon, som gjennomføres ved henholdsvis tidligere Vålbyen barneskole og Åsnes legesenter. Begge kommuner tilbyr i tillegg drop- in vaksinasjon for de som: 

  • ikke har fått dose 1 ennå
  • har fått dose 1 for mer enn tre uker siden, men som ikke har fått avtalt tid for å få dose 2
  • pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som oppfyller kriteriene for å få dose 3
  • er i aldersgruppen 65-74 år og fikk dose 2 for mer enn fem måneder siden og som nå skal få dose 3
  • er i aldersgruppen 45-64 år og fikk dose 2 for mer enn fem måneder siden og som nå skal få dose 3 
  • Alle som er ansatt i helse- og omsorgstjenesten som fikk dose 2 for mer enn fem måneder siden og som nå skal få dose 3
     

Drop-in:

Våler på onsdager mellom 14.30 – 15.30 på tidligere Vålbyen barneskole

Åsnes på fredager mellom 09.00 – 12.00 på helsestasjonen, Familienshus på Flisa.    

Da dose 1 og dose 2 ble satt, opererte man med prioriteringer ut fra såkalte "risikogrupper". Da var faktorer som høyt blodtrykk og hjerteoperasjoner med på å plassere individer i en eller flere risikogrupper.

Begrepet "risikogrupper" brukes ikke på samme måte når det gjelder vaksinering med dose 3. Nå er det kun personer med alvorlig svekket immunforsvar som regnes som risikogruppe.

Begge kommuner har kommet godt i gang med gruppen 65 år, og har vaksinert en god del av kommunens helsepersonell. Det er ikke så mange av de under 65 år som har fått vaksine for mer enn 6 mnd siden, så største delen av denne gruppen vil derfor komme etter nyttår.

Begge kommuner har en aktiv vaksinetelefon som er åpen på hverdager mellom 10 – 12. I tillegg har Åsnes egen vaksine mail, vaksine@asnes.kommune.no, som kan benyttes ved spørsmål/behov for kontakt.

Vi har tilgang på begge vaksiner, så man skal kunne velge hvilken vaksine man vil ha. Moderna er ikke godkjent for bruk til booster for de over 65 år.  

Både Våler og Åsnes har god vaksine kapasitet, men ser at det er noe mindre oppmøte til boosterdosen. Vi har ingen «timebok» denne gangen slik vi hadde for dose 1 og 2, da vi nå kjører drop-in. Dette kan vi velge å gjøre nå, da vi har god tilgang på vaksiner.

Har det gått 5 måneder siden dose 2 og man er over 45 år, kan man i prinsippet bare møte opp på et av drop-in tidspunktene.   

Denne uken har vi gitt dose 2 til skoleelever i alderen 16 – 17 år på Solør videregående.