Koronavaksinering uke 46. - 17 november

Vaksinasjon foregår i gamle Vålbyen skole. Her finner du tidspunkt og hvilke grupper dette gjelder, samt planer for videre framdrift.

Klokken  14.30-15.30 er det drop in for:

1. dose 1 til etternølere

2. dose 2 der det har gått 4 uker etter dose 1 ( 16-17 åringer skal ha  ca 12. ukers intervall)

3. dose 3 til personer med alvorlig immunsvikt .Tredje dose gis minst 4 uker etter andre dose.

4. Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, får tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine tidligst 6 måneder etter dose 2. 

Kl 15.30-17.00

 vil det være vaksinasjon av personer mellom 75 og 85 år med etternavn som begynner på A-M . Alle skal ha fått brev om tid og sted. Vaksinen settes tidligst 5 mnd etter dose 2. NB! Det er nytt intervall fra dose 2 til 3 på corona vaksine for de over 65 år, fra 6 til 5 mnd.

Videre fremdrift.

I uke 47-  24 november gjelder drop in som over fra kl 14.30-15.30  I tillegg vil  med andre del av dem mellom 75 og 85 år( N-Å,- alle har fått brev).vaksineres mellom kl 15.30-17.00

I uke 48-  1.desember gjelder drop in som over fra kl  14.30-15.30. I tillegg vil vi vaksinerer dem mellom 65-75 år kl 15.00 -17.00,                                                                                                        

Elever ved Våler Vgs vaksineres på skolen samme dag fra kl 09.00

I uke 49-  8.desember      drop in kl 14.30-15.30 –gruppe 1-4 og alle over 65 år

1 uke 50- 15.desember  drop in kl 14.30-15.30 – gruppe 1-4 og alle over 65 år

 

Ved spørsmål ring koronatelefonen hverdager mellom kl 10.00-12.00  tlf 62956991