Covid-19 Ny oppfriskningsdose 75+

Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine fra 1.juli 2022. FHIs overvåkning viser at vi er på vei inn i en ny bølge med økt koronasmitte, og selv om det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli  så er rådet fra FHI at de eldste og mest sårbare beskytter seg med en oppfriskningsdose allerede nå. Anbefalingen kommer fordi vi ser økte innleggelsestall på sykehus, også hos de som har fått 3 vaksinedoser eller har hatt Covid-19 tidligere.

Gjennomgått koronainfeksjon med omikronvarianten ser ut til å gi dårligere beskyttelse mot nye infeksjoner sammenliknet med tidligere varianter. Det er derfor anbefalt oppfriskningsdose til alle over 75 såfremt det er minimum 3 uker eller mer siden gjennomgått koronainfeksjon, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose skal gis tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 

 

Plan for vaksinering i Åsnes kommune:

Åsnes sykehjem- vaksiner tilbys på sykehjemmet i uke 27

Nedre kjølen- vaksiner tilbys på Nedre Kjølen Torsdag 7/7 fra kl 16-17

Sønsterud Bofellesskap- Vaksiner tilbys på Sønsterud torsdag 7/7 fra 16-17.

 

Plan for vaksinering i Våler kommune:

Beboere på Sykehjemmet og bofellesskapet tilbys vaksine på sykehjemmet i uke 26/ 27.

Beboere på Vålertunet tilbys vaksine tirdag 5.juli kl 16-17

 

85 år og eldre får tilbud i Våler uke 32

75-84 år           får tilbud i Våler  uke 33 og 34

 

Øvrige innbyggere over 75 år fra Åsnes og Våler:

Det gis tilbud om oppfriskningsdose på Åsnes Helsestasjon fredager fra kl 09-11 etter avtale. Vi ber om at du tar kontakt med helsestasjonen på telefon 62 95 67 70 for avtale om tid. Grunnet begrenset tilgang på vaksiner frem til uke 30 vil det ikke bli tilbud om drop-in vaksinering. Det blir ikke tilbud om vaksinering i uke 31. 

 

Fra 1.september 2022 vil det bli tilbud om vaksinering for gruppen 64-74 år og de i gruppen 18-64 år med underliggende risikotilstander.

 

Pandemien er uforutsigbar. Dersom det kommer nye råd fra FHI kan det bli endringer i oppsatte plan.