Koronavaksinering i dag 24.11.22 og  og 08.12.22

Vaksineringen skjer på brakke ved gamle Våler barneskole kl. 16:00-18:00. Etter nyttår vil det bli drop-in-vaksinasjon ved helsestasjonen på Flisa på fredager kl. 09:00 – 11:00. Første fredag vil da være 6. januar 2023. Dette tilbudet gjelder innbyggere i både Åsnes og i Våler.

Regjeringen bestemte 18. november at alle i alderen 18 til 64 år får tilbud om oppfriskningsdose av koronavaksinen.

Folkehelseinstituttets (FHI) vurdering av de to gruppene helsepersonell og personer i alderen 18-64 år uten underliggende risiko, er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere disse i målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes for at helsepersonell og personer i aldersgruppen 18-64 som selv ønsker det, kan ta en ny dose.