Koronavaksinering – Oppfriskningsdose for alle over 75 år

Selv om mange anser pandemien som over, må vi forvente sykdomsbølger med Covid-19 også i årene som kommer. I de seneste ukene har det i Norge vært et økende antall innleggelser på grunn av Covid-19, og det ventes en økende sykdomsbølge fram mot sommeren. 20. april er det drop-in-vaksinering ved Våler legesenter.

Alder er den største risikofaktoren for et alvorlig sykdomsforløp, og ny oppfriskningsdose med korona-vaksine anbefales til personer på 75 år og eldre.

Effekten av vaksinen avtar over tid, og for mange har det gått 6-12 måneder siden forrige dose.

Personer over 75 år kan komme på drop-in-vaksinering uten forhåndsavtale på Våler legesenter

* Torsdag 20. april kl. 15.30 – 17.00

Man kan også få vaksinen på Åsnes helsestasjon på fredager i april kl. 09.00 -11.00. NB! Dette gjelder for innbyggere i både Åsnes og Våler.  Dette forutsetter timebestilling.

Ved spørsmål eller bestilling av time for vaksinering, kan du ringe 62956770.

Vaksinen tilbys foreløpig gratis.

Vaksineanbefalinger for våren 2023:

  • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, eller hvis det er mer enn 6 mnd siden forrige vaksinedose
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april da vi venter økning av tilfeller med Covid-19 nå fremover
Illustrasjon sprøyte vaksine - Klikk for stort bildeIllustrasjon sprøyte vaksine