Fortsatt midler igjen hos Innovasjon Norge for 2019, nye føringer for 2020.

Les mere her (PDF, 51 kB)

Landbrukskontoret ønsker deg velkommen til å søke om tilskudd og lån i forbindelse med investeringer i jordbruket.