Status tilskuddsmidler Innovasjon Norge - mai 2021

Rammen for tilskuddsmidler til investering i tradisjonelt landbruk, inkl grønt, er fulldisponert per mai  2021. Innovasjon Norge behandler ikke flere søknader i inneværende år. Går du med investeringsplaner, start planlegginga tidlig, sett opp prosjektplan og budsjett, ta kontakt med landbrukskontoret og vi kan, gjerne sammen med rådgiver hos IN,  høsten 2021 komme på besøk for å diskutere saken din. Utarbeid søknaden med alle vedlegg i god tid før 01.01.22. Innovasjon Norge har løpende saksbehandling på tilskuddssøknadene og dersom prosjektet er innenfor prioriteringene for 2022 er det viktig med tidlig innkommet søknad.

Les mer og evnt. opprett søknad for 2022 hos Innovasjon Norge