Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge 2023

Høsten er høysesong for gårdsbefaringer der rådgivere i Innovasjon Norge reiser ut sammen med oss på landbrukskontoret til dere i landbruket som har prosjekter som kan være aktuelle for søknader om tilskudd og lån. Det gjelder prosjekt både innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

Dersom du/dere ønsker å presentere ditt prosjekt for søknadsrunden for 2023 ber vi om at dere tar kontakt så snart som mulig for å finne tidspunkt for besøk. Vi samler opp flere besøk på en dag.

Les gjerne mer om Innovasjon Norges tilbud innen Tradisjonelt landbruk: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/

Og innen tilleggsnæringer: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tilleggsnaring/

Tradisjonelt landbruk

Hva kan Innovasjon Norge finansiere? 

 • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. 
 • Tilskudd til gjødsellager med eller uten gjødselseparator med fast toppdekke eller minimum 10 måneders lagringskapasitet, samt biorestlager med fast toppdekke.
 • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 
 • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal.
 • Ved familieoverdragelse gis det normalt bare lån til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 
Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.  

Særskilte prioriteringer for 2022 

 • Små og mellomstore bruk
 • Ombygging til løsdrift for melkebesetninger med 15-30 kyr
 • Tørke- og lageranlegg i kornproduksjonen
 • Frukt-, grønt- og veksthusnæringen
 • Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav knyttet i EUs økologiregelverk
 • Prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner med markedspotensial
 • Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger
 • Investeringer som bedrer dyrevelferd