Varsel om oppstart av regulering, Returtreanlegg på Braskereidfoss. Plan ID 3419 22001

Vedlagt følger varsel om oppstart planlegging for etablering av returtre anlegg ved Forestias sponplatefabrikk på Braskereidfoss. Som det framgår av vedlagte varsel ber en om at innspill og kommentarer sendes til Plan 1 med gjenpart til Våler kommune innen 02.05.22

Eventuelle merknader til oppstartsvarselet kan innen 02.05.2022 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller rag@p1.no . Kopi av merknadene sendes til Våler kommune, Vålgutua 251, 2 436 Våler i Solør eller postmottak@vaaler-he.kommune.no

Alle sakens dokumenter:

Varsel om oppstart av regulering, Returtreanlegg på Braskereidfoss. Plan ID 3419 22001
Tittel Publisert Type
20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Brev til berørte-varsel om oppstart (DokID 258513)

31.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Brev til berørte-varsel om oppstart (DokID 258513).pdf
20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Kunngjøring-varsel om oppstart_hjemmeside (DokID 258516)

31.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Kunngjøring-varsel om oppstart_hjemmeside (DokID 258516).pdf
20220201_Oppstartsmøte detaljregulering Forestia (DokID 258518)

31.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220201_Oppstartsmøte detaljregulering Forestia (DokID 258518).pdf
20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Kunngjøring-varsel om oppstart (DokID 258517)

31.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Kunngjøring-varsel om oppstart (DokID 258517).pdf
20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Kunngjøring-varsel om oppstart_hjemmeside (DokID 258515)

31.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Kunngjøring-varsel om oppstart_hjemmeside (DokID 258515).pdf
20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Brev til berørte-varsel om oppstart (DokID 258514)

31.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220324_Prosjektnr 2903-0900_Forestia Våler_Brev til berørte-varsel om oppstart (DokID 258514).pdf
Detaljregulering av returanlegg for trefiber hos Forestia (DokID 258512)

31.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering av returanlegg for trefiber hos Forestia (DokID 258512).pdf
Varsel om oppstart av regulering, Returtreanlegg på Braskereidfoss (DokID 258645)

31.03.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart av regulering, Returtreanlegg på Braskereidfoss (DokID 258645).docx