Kunngjøring av reguleringsplan Langbakken gård

Detaljregulering Langbakken Gård, endelig behandling,  vedtatt i kommunestyret 22.03.21.

Kommunestyrets behandling.

Endelige plandokumenter:

Langbakken gård - vedtatt detaljregulering
Tittel Publisert Type
3327_Illustrasjonsplan Alt 2_20200831_rev 20201208_1-1000 i A3

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Illustrasjonsplan Alt 2_20200831_rev 20201208_1-1000 i A3.pdf
3327_Detaljregulering_20200831_rev 20210105_vedtatt 20210322

30.03.2021 Filtype: TXT. Klikk for å laste ned 3327_Detaljregulering_20200831_rev 20210105_vedtatt 20210322.TXT
3327_Illustrasjonsplan Alt 1_20200831_rev 20201208_1-1000 i A3

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Illustrasjonsplan Alt 1_20200831_rev 20201208_1-1000 i A3.pdf
3327_Detaljregulering_20200831_rev 20210105_vedtatt 20210322

30.03.2021 Filtype: sos. Klikk for å laste ned 3327_Detaljregulering_20200831_rev 20210105_vedtatt 20210322.sos
3327_Detaljregulering_Plankart_20200831_rev 20201208 og 20210105_vedtatt 20210322_1-1000 i A3

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Detaljregulering_Plankart_20200831_rev 20201208 og 20210105_vedtatt 20210322_1-1000 i A3.pdf
3327_Illustrasjonsplan Alt 3_20200831_rev 20201208_1-1000 i A3

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Illustrasjonsplan Alt 3_20200831_rev 20201208_1-1000 i A3.pdf
3327_Illustrasjonsplan Alt 4_20201208_1-1000 i A3

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Illustrasjonsplan Alt 4_20201208_1-1000 i A3.pdf
3327_Langbakken gård_bestemmelser 20200831_rev 20201208 og 20210105_vedtatt 20210322

30.03.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_bestemmelser 20200831_rev 20201208 og 20210105_vedtatt 20210322.docx
3327_Langbakken gård_bestemmelser 20200831_rev 20201208 og 20210105_vedtatt 20210322

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_bestemmelser 20200831_rev 20201208 og 20210105_vedtatt 20210322.pdf
3327_Langbakken gård_planbeskrivelse_20200831

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_planbeskrivelse_20200831.pdf
3327_Langbakken gård_Sjekkliste naturmangfoldloven_20200831

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_Sjekkliste naturmangfoldloven_20200831.pdf
3327_Langbakken gård_Risiko- og sårbarhetsanalyse_20200831

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_Risiko- og sårbarhetsanalyse_20200831.pdf