Høring - NAF Trafikksenter AS Vålerbanen - Endring av støytillatelse

NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om endring av klokkeslett på stevnet «Gatebil» til klokken 10:00 – 17:00 på søndager og en tillatelse for testkjøring av elektrisk bil i juli måned. Fylkesmannen i Innlandet ber om uttalelse til søknaden innen 7. desember 2020.

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Innspillene sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 7. desember 2020.

Alle sakens dokumenter:

Høring - NAF Trafikksenter AS Vålerbanen - Endring av støytillatelse
Tittel Publisert Type
SKM_C36820111109470

17.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SKM_C36820111109470.pdf
Søknad om dispensasjon (L)(395909)

17.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om dispensasjon (L)(395909).pdf
Høring - NAF Trafikksenter AS Vålerbanen - Endring av støytillatelse (L)(395905)

17.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring - NAF Trafikksenter AS Vålerbanen - Endring av støytillatelse (L)(395905).pdf
AKU-05 N 190604 Vålerbanen - Vurdering av støy fra planlagt kjøring med elbil på banen, sommer 2019[1] (L)(395908)

17.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AKU-05 N 190604 Vålerbanen - Vurdering av støy fra planlagt kjøring med elbil på banen, sommer 2019[1] (L)(395908).pdf

 

Saksgang
Søknaden sendes nå på offentlig høring med frist 7. desember 2020. Eventuelle høringsuttalelser vil bli oversendt til NAF Trafikksenter AS Vålerbanen for kommentarer. Deretter vil Fylkesmannen i Innlandet utarbeide et utkast til tillatelse og forhåndsvarsle et vedtak. Dette vil gå i kopi til kommunen og eventuelt andre som har sendt inn høringsuttalelse før Fylkesmannen gjør et endelig vedtak. Vedtaket vil kunne påklages av de med rettslig klageinteresse.